Autorizace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na autorizace

Úvod / Ceník

Žádost je zpracována včetně všech potřebných podkladů a dokumentů, materiály stačí jen vytisknout, podepsat a odeslat zpět na naši adresu. My zařídíme vše potřebné – koupíme a nalepíme kolkovou známku a odneseme materiály osobně na ministerstvo, které autorizaci uděluje.

Cena za kompletní zpracování žádosti o autorizaci se liší dle počtu vyřizovaných profesních kvalifikací, a to takto:

Počet profesních kvalifikací (PK)zpracování do 5 pracovních dnů
od uhrazení zálohové faktury
Expresní zpracování - do 2 pracovních dnů
od uhrazení zálohové faktury
1 PK3.500,- Kč6.000,- Kč
2-5 PK3.200,- Kč5.000,- Kč
6 a více PK3.000,- Kč4.000,- Kč

Společnost není plátcem DPH.

Součástí námi zpracované žádosti o akreditaci jsou např. následující dokumenty:

Na každou žádost o autorizaci je potřeba nalepit kolkovou známku ve výši 1500,- Kč/za každou profesní kvalifikaci (poplatek ministerstva).

Po získání autorizace Vám zdarma poskytneme informace a materiály k činnosti autorizované osoby a její povinnosti.

Cena za lektorskou činnost a činnost garanta je stanovována individuálně po domluvě s lektorem či garantem a je stanovována dle celkového rozsahu jejich činnosti.

Cenu za zpracování žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu naleznete zde.